Expertise

Omgevingsmanagement

Stakeholderanalyses, krachtenvelden en social design. Dat zijn voor ons doorgronde termen. De kracht van de omgeving (in de vorm van burgerparticipatie en of betrokkenheid) leidt tot verbetering van plannen en producten. Dit vraagt om lef, een open houding en transparantie. Het invullen van strategisch omgevingsmanagement, het begeleiden van klankbordgroepen, het verzorgen van informatiebijeenkomsten en betrekken van de politiek: geen uitdaging is ons te groot.

Projectmanagement

Eindverantwoordelijkheid dragen voor projecten is ons op het lijf geschreven. Wij leggen de verbinding tussen bestuurder, opdrachtgever, projectteam en externe adviseurs. Daarbij sturen we op tijd, kwaliteit, organisatie, informatie, financiën en een passende risicobeheersing.

Strategisch advies

Op het gebied van duurzaamheid, milieu en bodem leveren wij strategisch advies. Onze klanten vragen ons om advies bij kantelmomenten binnen een onderneming waarbij de beslissingen grote invloed hebben op de lange termijn. Graag werken wij met onze klanten aan technisch en economisch haalbare adviezen waarmee onze klanten de toekomst in kunnen.

Procesmanagement

Niet alleen het eindresultaat telt in onze projecten, het juist managen van het proces is net zo belangrijk. Wij hebben oog voor het proces en werken continu aan verbetering van het proces. In goed evenwicht tussen de harde kant (procedures, kennis) en de zachte kant (vertrouwen, samenwerken, verbinden). Hiermee ontzorgen wij onze opdrachtgever en werken wij aan een optimaal eindresultaat.