Nieuws

Tekst

Bodembeheer voor de gemeente Oss

6 oktober 2018. Sinds mei 2017 zijn we actief voor de gemeente Oss. We zoeken voor hen naar oplossingen voor diverse onderzoeks- en saneringslokaties, coördineren de aanpak van deze lokaties, ondersteunen in het opstellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart en verzorgen

Lees verder

BSB Advies verzorgt Projectmanagement N279 Veghel – Asten

9 oktober 2018. Het planproces voor de ombouw van de N279 tussen Veghel en Asten is in een ver gevorderd stadium. In oktober 2018 stelt GS het inpassingsplan vast en legt dit ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Mark van

Lees verder

Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal

Voor ondernemers vormen land, natuur, grondstoffen, klimaat, energie en kwaliteit van bodem, water en lucht het natuurlijk kapitaal waarmee zij werken. Winst voor het natuurlijk kapitaal is ook winst voor bedrijven.

Lees verder