Gebiedsontwikkeling

Raamvallei

De Raamvallei is een aantrekkelijk uitloopgebied met goede recreatieve, toeristische (ontwikkelings)mogelijkheden, maar staat nog onvoldoende in verbinding met de omgeving. Het gebied ligt in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert en is onderdeel van de regio Land van Cuijk. Om de kernkwaliteiten en de verscheidenheid van de Raamvallei te versterken is in 2013 een integrale gebiedsontwikkeling gestart. Hierbinnen wordt gezocht naar nieuwe economische dragers en ruimte voor innovatie en ontwikkelingen.

Samen met het bedrijfsleven van de Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen werken BSB adviseurs aan een nieuwe economische drager voor de ontwikkeling van de woon- en werkomgeving. We kijken specifiek naar het inzetten van CO2-compensatie als mogelijk financieringsinstrument voor natuurontwikkeling, landschapsversterking en vergroening van landbouwpercelen.

Onze adviseurs werken samen met 22 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, onderwijs en organisaties aan een concreet investerings- en uitvoeringsprogramma. Ze zijn verenigd in het Platform Raamvallei. In januari 2016 is, na een verkenningsperiode van ruim twee jaar, een samenwerkingsovereenkomst getekend.