Advies EN management
voor de fysieke leefomgeving

Partners in ontwikkeling.

Onze thema's

Om in één oogopslag duidelijk te krijgen wat wij doen, werken wij in thema’s. Kies een thema en laat u informeren over de mogelijkheden.

BSB Advies werkt met diverse thema’s waar zij veel aandacht aan besteden. Deze thema’s bestaan uit Mobiliteit & infrastructuur, Klimaat, Milieu & Energie, Leefbaarheid & Social Design & Bodem & subsidies.

Onze expertises

Door ruime ervaring werken wij met verschillende expertises. Onze aanpak werkt doordat wij verschillende rollen kunnen aannemen. Hierin maken wij onderscheid tussen verschillende management vormen en strategisch advies. Kies een expertise voor meer informatie en voorbeeld producten.

BSB Advies - Onze expertises homepagina

Omgevings management

De Ruit om Eindhoven

De ‘Ruit om Eindhoven’ was een complex en uiterst politiek gevoelige gebiedsontwikkeling. De toekomstige bereikbaarheid van Zuidoost Brabant stond hierin centraal. Qua infrastructuur omvatte het de opwaardering van de N279 tussen Veghel en Asten en het aanleggen van een nieuwe

Programma management

Ontwikkeling natuurgebied Raamvallei

De Raamvallei is een aantrekkelijk uitloopgebied met goede recreatieve, toeristische (ontwikkelings)mogelijkheden, maar staat nog onvoldoende in verbinding met de omgeving. Het gebied ligt in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert en is onderdeel van de regio Land

Strategisch advies

Smart Logistics – Implementatie Innovaties Smart Mobility

SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland, waarin verstedelijking- en mobiliteitsvraagstukken samenkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid en het stimuleren van innovaties. Dit varieert van slimme oplossingen tot aanpak van wegen en verbeteren van vervoersknooppunten.

Project management

Meerjarenprogramma ‘Vitaal en klimaatbestendig’ Chaam 2040

Programmatisch werken als middel om je ambities te realiseren: dat doen we in Chaam. In het meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) hebben we 4 programmalijnen onderscheiden waarlangs gemeente Alphen – Chaam, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant gezamenlijk hun ambities waar gaan

Strategisch advies

Thermische energie uit asfalt

De provincie Noord-Brabant heeft de wens uitgesproken te onderzoeken of het Brabantse provinciale wegenareaal thermische energie kan leveren middels een QuickScan. Specifiek betreft het warmte/koude winning en opslag in infrastructurele constructies in relatie tot de seizoen afhankelijkheid en het lokaal

BSB advies & management

BSB Strategisch Management & Advies opereert in de publiek/private ruimte. Hierin voorzien wij het rijk, provincies, regio’s, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en andere mogelijke overheden en maatschappelijke organisaties van strategisch management op projectmatige basis.

Verder voorzien wij privaat eigendom houders zoals ondernemers & particulieren van advies, om zich vertrouwd te maken met veranderende wetgeving binnen de politiek. Binnen de werkzaamheden van BSB staat het open en transparante karakter centraal. Omdat wij werken volgens het principe dat je zo goed bent als je laatste project, nemen wij u dan ook graag mee in de feedback voortkomend uit voorgaande opdrachtgevers.

Onze klanten

een selectie van de partijen waar we onze expertise hebben mogen inzetten

waarmee kunnen we u helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bezoekadres

Volg BSB Advies ook op: