Advies EN management
voor de fysieke leefomgeving

Partners in ontwikkeling.

Onze thema's

Om in één oogopslag duidelijk te krijgen wat wij doen, werken wij in thema’s. Kies een thema en laat u informeren over de mogelijkheden.

BSB Advies werkt met diverse thema’s waar zij veel aandacht aan besteden. Deze thema’s bestaan uit Mobiliteit & infrastructuur, Klimaat, Milieu & Energie, Leefbaarheid & Social Design & Bodem & subsidies.

Onze expertises

Door ruime ervaring werken wij met verschillende expertises. Onze aanpak werkt doordat wij verschillende rollen kunnen aannemen. Hierin maken wij onderscheid tussen verschillende management vormen en strategisch advies. Kies een expertise voor meer informatie en voorbeeld producten.

BSB Advies - Onze expertises homepagina

Project management

Meerjarenprogramma ‘Vitaal en klimaatbestendig’ Chaam 2040

Programmatisch werken als middel om je ambities te realiseren: dat doen we in Chaam. In het meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) hebben we 4 programmalijnen onderscheiden waarlangs gemeente Alphen – Chaam, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant gezamenlijk hun ambities waar gaan

Programma management

Ontwikkeling natuurgebied Raamvallei

De Raamvallei is een aantrekkelijk uitloopgebied met goede recreatieve, toeristische (ontwikkelings)mogelijkheden, maar staat nog onvoldoende in verbinding met de omgeving. Het gebied ligt in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert en is onderdeel van de regio Land

Project management

N279 VeghelAsten

Voor de Provincie Noord-Brabant verzorgen wij het projectmanagement voor de aanpak van de N279 Veghel – Asten. Binnen dit project sturen we een projectteam en een projectgroep met regionale partijen en externe adviseurs aan. Daarnaast ondersteunen we de bestuurlijke stuurgroep

Omgevings management

Impact neutraal ondernemen

Wij werken volgens het principe van impact neutraal ondernemen. Bedrijfsstrategieën voor impactneutraal ondernemen zijn gericht op de vier stappen die worden aangeduid als de mitigatieladder. Hierbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om negatieve invloed te vermijden of te verminderen

Project management

CO2 compensatie en nationale pilot Habitatbanking

Onderdeel van het project Gebiedsontwikkeling Raamvallei is de Pilot CO2- Compensatie Garrisveld. In deze pilot onderzoeken we de mogelijkheid van Co2 compensatie en Habitatbanking als verdienmodel voor natuurontwikkeling.

BSB advies & management

BSB Strategisch Management & Advies opereert in de publiek/private ruimte. Hierin voorzien wij het rijk, provincies, regio’s, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en andere mogelijke overheden en maatschappelijke organisaties van strategisch management op projectmatige basis.

Verder voorzien wij privaat eigendom houders zoals ondernemers & particulieren van advies, om zich vertrouwd te maken met veranderende wetgeving binnen de politiek. Binnen de werkzaamheden van BSB staat het open en transparante karakter centraal. Omdat wij werken volgens het principe dat je zo goed bent als je laatste project, nemen wij u dan ook graag mee in de feedback voortkomend uit voorgaande opdrachtgevers.

Onze klanten

een selectie van de partijen waar we onze expertise hebben mogen inzetten

waarmee kunnen we u helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bezoekadres

Volg BSB Advies ook op: