Advies EN management
voor de fysieke leefomgeving

Partners in ontwikkeling.

Onze thema's

Om in één oogopslag duidelijk te krijgen wat wij doen, werken wij in thema’s. Kies een thema en laat u informeren over de mogelijkheden.

BSB Advies werkt met diverse thema’s waar zij veel aandacht aan besteden. Deze thema’s bestaan uit Mobiliteit & infrastructuur, Klimaat, Milieu & Energie, Leefbaarheid & Social Design & Bodem & subsidies.

Onze expertises

Door ruime ervaring werken wij met verschillende expertises. Onze aanpak werkt doordat wij verschillende rollen kunnen aannemen. Hierin maken wij onderscheid tussen verschillende management vormen en strategisch advies. Kies een expertise voor meer informatie en voorbeeld producten.

BSB Advies - Onze expertises homepagina

Project management

Meerjarenprogramma ‘Vitaal en klimaatbestendig’ Chaam 2040

Programmatisch werken als middel om je ambities te realiseren: dat doen we in Chaam. In het meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) hebben we 4 programmalijnen onderscheiden waarlangs gemeente Alphen – Chaam, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant gezamenlijk hun ambities waar gaan

Proces management

Duurzaam en leefbaar Chaam 2040

Het afgelopen jaar hebben wij de provincie Noord Brabant, gemeente Alphen-Chaam en haar bewoners geholpen in het proces omtrent de aanpassingen van de N639. Door een relatief hoog verkeersaantal en doordat de N639 dwars door de dorpskern van Chaam loopt

Strategisch advies

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De komende jaren zullen naar verwachting de aantallen reizigers en goederen op het spoor met 30 tot 40 procent toenemen. Om deze groei mogelijk te maken worden maatregelen genomen in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De komende jaren wordt het

Omgevings management

Impact neutraal ondernemen

Wij werken volgens het principe van impact neutraal ondernemen. Bedrijfsstrategieën voor impactneutraal ondernemen zijn gericht op de vier stappen die worden aangeduid als de mitigatieladder. Hierbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om negatieve invloed te vermijden of te verminderen

Project management

Leefbaarheidsstudie Bundelroutes Nuenen

De leefbaarheidsstudie Nuenen geeft inzicht in de omstandigheden rondom de verkeers-, fiets-, en OV-structuren in Nuenen en de omliggende gemeenten. Het reikt oplossingen aan voor een verbetering van de leefbaarheid: verbeteren van de doorstroming op de belangrijkste wegen, minder autoverkeer,

BSB advies & management

BSB Strategisch Management & Advies opereert in de publiek/private ruimte. Hierin voorzien wij het rijk, provincies, regio’s, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en andere mogelijke overheden en maatschappelijke organisaties van strategisch management op projectmatige basis.

Verder voorzien wij privaat eigendom houders zoals ondernemers & particulieren van advies, om zich vertrouwd te maken met veranderende wetgeving binnen de politiek. Binnen de werkzaamheden van BSB staat het open en transparante karakter centraal. Omdat wij werken volgens het principe dat je zo goed bent als je laatste project, nemen wij u dan ook graag mee in de feedback voortkomend uit voorgaande opdrachtgevers.

Onze klanten

een selectie van de partijen waar we onze expertise hebben mogen inzetten

waarmee kunnen we u helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bezoekadres

Volg BSB Advies ook op: