Advies EN management
voor de fysieke leefomgeving

Partners in ontwikkeling.

Onze thema's

Om in één oogopslag duidelijk te krijgen wat wij doen, werken wij in thema’s. Kies een thema en laat u informeren over de mogelijkheden.

BSB Advies werkt met diverse thema’s waar zij veel aandacht aan besteden. Deze thema’s bestaan uit Mobiliteit & infrastructuur, Klimaat, Milieu & Energie, Leefbaarheid & Social Design & Bodem & subsidies.

Onze expertises

Door ruime ervaring werken wij met verschillende expertises. Onze aanpak werkt doordat wij verschillende rollen kunnen aannemen. Hierin maken wij onderscheid tussen verschillende management vormen en strategisch advies. Kies een expertise voor meer informatie en voorbeeld producten.

BSB Advies - Onze expertises homepagina

Strategisch advies

Bodem en bedrijf

Bedrijven moeten op eigen kosten de bodem saneren. Het bedrijfsleven staat hierbij voor een flinke opgave. In Noord-Brabant en Limburg hebben wij samen met iedere provincie een unieke aanpak uitgewerkt: ‘Bodem en Bedrijf’. Uitgangspunt is dat (sanerende) maatregelen worden genomen

Proces management

Duurzaam en leefbaar Chaam 2040

Het afgelopen jaar hebben wij de provincie Noord Brabant, gemeente Alphen-Chaam en haar bewoners geholpen in het proces omtrent de aanpassingen van de N639. Door een relatief hoog verkeersaantal en doordat de N639 dwars door de dorpskern van Chaam loopt

Omgevings management

Impact neutraal ondernemen

Wij werken volgens het principe van impact neutraal ondernemen. Bedrijfsstrategieën voor impactneutraal ondernemen zijn gericht op de vier stappen die worden aangeduid als de mitigatieladder. Hierbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om negatieve invloed te vermijden of te verminderen

Project management

Gebiedsgerichte en integrale opgave N284 Bladel

De provinciale weg N284 tussen Reusel en Hapert loopt vol en is aan onderhoud toe. Gelijktijdig wil gemeente Bladel de recreatieve ontwikkeling ‘De Egyptische Poort’ ontwikkelen, verdient het busstation een update en heeft zij behoefte aan snelle fietsroutes. Gemeente Reusel

Strategisch advies

Thermische energie uit asfalt

De provincie Noord-Brabant heeft de wens uitgesproken te onderzoeken of het Brabantse provinciale wegenareaal thermische energie kan leveren middels een QuickScan. Specifiek betreft het warmte/koude winning en opslag in infrastructurele constructies in relatie tot de seizoen afhankelijkheid en het lokaal

BSB advies & management

BSB Strategisch Management & Advies opereert in de publiek/private ruimte. Hierin voorzien wij het rijk, provincies, regio’s, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en andere mogelijke overheden en maatschappelijke organisaties van strategisch management op projectmatige basis.

Verder voorzien wij privaat eigendom houders zoals ondernemers & particulieren van advies, om zich vertrouwd te maken met veranderende wetgeving binnen de politiek. Binnen de werkzaamheden van BSB staat het open en transparante karakter centraal. Omdat wij werken volgens het principe dat je zo goed bent als je laatste project, nemen wij u dan ook graag mee in de feedback voortkomend uit voorgaande opdrachtgevers.

Onze klanten

een selectie van de partijen waar we onze expertise hebben mogen inzetten

waarmee kunnen we u helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bezoekadres

Volg BSB Advies ook op: