Mark van den hoven

BSB Advies - Mark van den Hoven - vierkant

Ervaring

Mark werkt met name voor provinciale en gemeentelijke overheden. Hij is een kwartiermaker en verbinder en heeft ruim 30 jaar ervaring als programma- en procesmanager in (bestuurlijke) complexe projecten of processen. Mark heeft oog voor de inhoud, het proces en bestuurlijke context en werkt vooral op de thema’s: ruimtelijke inrichting, ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur, klimaat en energie. natuur- en duurzaamheid.

 

Passie

De passie voor mijn werk ligt is het laten slagen van projecten en processen waarbij we gezamenlijk komen tot gedragen oplossingen en zo de opdrachtgever kunnen laten ‘shinen’. Het mooiste compliment dat ik daarbij krijgt is dat de opdrachtgever aangeeft ‘er zelf ook iets van geleerd te hebben’.

 

Expertise

Ruimte kennis van (ruimtelijke) processen en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting, ruimtelijke ontwikkeling, leefbaarheid, energie en klimaat, natuur, mobiliteit, infrastructuur en verkeer.